Sustainable Reflections for the Year – Edition 2021

Sustainable Reflections for the Year – Edition 2021 Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
1100 25/03/2021
Powierzchnia lasu: 4059 m2
Tlen dla 737 osób rocznie
Zwróciliśmy 63800 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?