Posadzimy – 3

Dodatkowe drzewa - Marta
Posadziliśmy:
1
Powierzchnia lasu: 4 m2
Tlen dla 0,67 osób
Zwróciliśmy 58 kg papieru
Posadzimy – 3
1
Powierzchnia lasu: 4 m2
Tlen dla 0,67 osób
Zwróciliśmy 58 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!