Posadzimy – 1

Posadzimy – 1 Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
11 21/01/2020
Powierzchnia lasu: 40.59 m2
Tlen dla 7.37 osób rocznie
Zwróciliśmy 638 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?