PIERWSZE SADZENIE FIRMY HANSPED

Posadziliśmy:
100
Powierzchnia lasu: 369 m2
Tlen dla 67 osób
Zwróciliśmy 5 800 kg papieru
PIERWSZE SADZENIE FIRMY HANSPED
100
Powierzchnia lasu: 369 m2
Tlen dla 67 osób
Zwróciliśmy 5 800 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!