Pam Beesly

Pam Beesly Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
20 26/04/2021
Powierzchnia lasu: 73.8 m2
Tlen dla 13.4 osób rocznie
Zwróciliśmy 1160 kg papieru

Gdzie posadzimy te drzewa?