Nina84

Nina84 Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
4 11/11/2019
Powierzchnia lasu: 14.76 m2
Tlen dla 2.68 osób rocznie
Zwróciliśmy 232 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?