NaturalnieWloskie.pl-1

NaturalnieWloskie.pl-1 Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
50 26/11/2019
Powierzchnia lasu: 184.5 m2
Tlen dla 33.5 osób rocznie
Zwróciliśmy 2900 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?