MK

MK Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
4 21/12/2020
Powierzchnia lasu: 14.76 m2
Tlen dla 2.68 osób rocznie
Zwróciliśmy 232 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?