Michał - dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Michał
1
Powierzchnia lasu: 4 m2
Tlen dla 0,67 osób rocznie
Zwróciliśmy 58 kg papieru
Michał
1
Powierzchnia lasu: 4 m2
Tlen dla 0,67 osób rocznie
Zwróciliśmy 58 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!