Mati

Mati Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
3 19/03/2020
Powierzchnia lasu: 11.07 m2
Tlen dla 2.01 osób rocznie
Zwróciliśmy 174 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?