Marcin Pasternak

Marcin Pasternak Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
10 31/05/2021
Powierzchnia lasu: 36.9 m2
Tlen dla 6.7 osób rocznie
Zwróciliśmy 580 kg papieru

Gdzie posadzimy te drzewa?