Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
99 19/03/2021
Powierzchnia lasu: 365.31 m2
Tlen dla 66.33 osób rocznie
Zwróciliśmy 5742 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?