LEEVES #1

Posadziliśmy:
101
Powierzchnia lasu: 373 m2
Tlen dla 68 osób
Zwróciliśmy 5 858 kg papieru
LEEVES #1
101
Powierzchnia lasu: 373 m2
Tlen dla 68 osób
Zwróciliśmy 5 858 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!