Karoline

Karoline Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
5 08/06/2021
Powierzchnia lasu: 18.45 m2
Tlen dla 3.35 osób rocznie
Zwróciliśmy 290 kg papieru

Gdzie posadzimy te drzewa?