Ewa Radzewicz

Ewa Radzewicz Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
5 23/12/2020
Powierzchnia lasu: 18.45 m2
Tlen dla 3.35 osób rocznie
Zwróciliśmy 290 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?