Ewa Radzewicz - dziękujemy za posadzenie drzew!

Ewa Radzewicz
5
Powierzchnia lasu: 18 m2
Tlen dla 3 osób
Zwróciliśmy 290 kg papieru
Ewa Radzewicz
5
Powierzchnia lasu: 18 m2
Tlen dla 3 osób
Zwróciliśmy 290 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!