Dariusz Piotrowski

Dariusz Piotrowski Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
11 26/02/2021
Powierzchnia lasu: 40.59 m2
Tlen dla 7.37 osób rocznie
Zwróciliśmy 638 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?