Converse City Forests

Converse City Forests Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
200 23/04/2021
Powierzchnia lasu: 738 m2
Tlen dla 134 osób rocznie
Zwróciliśmy 11600 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?