Asia

Asia Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
52 07/12/2020
Powierzchnia lasu: 191.88 m2
Tlen dla 34.84 osób rocznie
Zwróciliśmy 3016 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?