Agatthy - dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Agatthy
2
Powierzchnia lasu: 7 m2
Tlen dla 1,34 osób rocznie
Zwróciliśmy 116 kg papieru
Agatthy
2
Powierzchnia lasu: 7 m2
Tlen dla 1,34 osób rocznie
Zwróciliśmy 116 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!