Ab Igne Ignem

Ab Igne Ignem Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
45 07/01/2021
Powierzchnia lasu: 166.05 m2
Tlen dla 30.15 osób rocznie
Zwróciliśmy 2610 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?