Steppie – wyzwanie 1

Steppie – wyzwanie 1 Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
200 26/11/2020
Powierzchnia lasu: 738 m2
Tlen dla 134 osób rocznie
Zwróciliśmy 11600 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?