Sadzimy jedno drzewo za każdą sprzedaną w Polsce gitarę Takamine.

Sadzimy jedno drzewo za każdą sprzedaną w Polsce gitarę Takamine.

Posadziliśmy:
500
Powierzchnia lasu: 1 845 m2
Tlen dla 335 osób rocznie
Zwróciliśmy 29 000 kg papieru
Takamine 500
500
Powierzchnia lasu: 1 845 m2
Tlen dla 335 osób rocznie
Zwróciliśmy 29 000 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!