Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
110 10/08/2020
Powierzchnia lasu: 405.9 m2
Tlen dla 73.7 osób rocznie
Zwróciliśmy 6380 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?