ZR – 100

Drzewa posadzone, za druk plakatów w lutym,marcu i kwietniu.
Posadziliśmy:
167
Powierzchnia lasu: 616 m2
Tlen dla 112 osób
Zwróciliśmy 9 686 kg papieru
ZR – 100
167
Powierzchnia lasu: 616 m2
Tlen dla 112 osób
Zwróciliśmy 9 686 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!