Drzewa za wydrukowane plakaty

Drzewa za wydrukowane plakaty Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
167 04/05/2020
Powierzchnia lasu: 616.23 m2
Tlen dla 111.89 osób rocznie
Zwróciliśmy 9686 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?