Posadziliśmy:
Powierzchnia lasu: 0 m2
Tlen dla 0,00 osób rocznie
Zwróciliśmy 0 kg papieru
ZR – 100
Powierzchnia lasu: 0 m2
Tlen dla 0,00 osób rocznie
Zwróciliśmy 0 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!