Woodica-1

Woodica-1 Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
100 30/01/2020
Powierzchnia lasu: 369 m2
Tlen dla 67 osób rocznie
Zwróciliśmy 5800 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?