Lippol Signs Reklama Wizualna – 1

Lippol Signs Reklama Wizualna – 1 Dziękujemy za posadzenie nowych drzew!

Liczba drzew:
200 22/11/2020
Powierzchnia lasu: 738 m2
Tlen dla 134 osób rocznie
Zwróciliśmy 11600 kg papieru

Gdzie posadziliśmy te drzewa?