Budrol – 1

Zwracamy zużyty w pracy papier
Posadziliśmy:
100
Powierzchnia lasu: 369 m2
Tlen dla 67 osób
Zwróciliśmy 5 800 kg papieru
Budrol – 1
100
Powierzchnia lasu: 369 m2
Tlen dla 67 osób
Zwróciliśmy 5 800 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!