Posadziliśmy:
300
Powierzchnia lasu: 1 107 m2
Tlen dla 201 osób
Zwróciliśmy 17 400 kg papieru
300
Powierzchnia lasu: 1 107 m2
Tlen dla 201 osób
Zwróciliśmy 17 400 kg papieru
Posadź z nami drzewa!
Posadź z nami drzewa!