25 posadzonych przez nas drzew
Powierzchnia lasu: 27.75 m2
Tlen dla 17 osób rocznie
Zwróciliśmy 1450 kg papieru

www.zjpro.pl

Nasze sadzenia

25 27.75 m2 22/04/2021