19 posadzonych przez nas drzew
Powierzchnia lasu: 21.09 m2
Tlen dla 13 osób rocznie
Zwróciliśmy 1102 kg papieru

Nasze sadzenia

19 21.09 m2 13/05/2021