138 posadzonych przez nas drzew
Powierzchnia lasu: 175.38 m2
Tlen dla 92 osób rocznie
Zwróciliśmy 8004 kg papieru

Marsh Polska

Jesteśmy firmą kierującą się zasadami odpowiedzialności biznesu i wspieramy społeczności lokalne w szeregu inicjatyw społecznych za pomocą realizowanych przez nasz Zespół projektów oraz działań CSR.

Marsh, jak i cała Grupa Marsh McLennan, od wielu lat współpracuje i wspiera lokalne społeczności, w których prowadzimy działalność, oraz gdzie nasi pracownicy mieszkają i pracują. Dbamy, aby nasz biznes prowadzony był w sposób odpowiedzialny, a naszą społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) demonstrujemy poprzez liczne projekty i programy, których celem jest „Pomoc potrzebującym ludziom i społecznościom”. Podstawowe elementy naszego programu społecznej odpowiedzialności biznesu: działalność dobroczynna, wolontariat pracowniczy oraz zrównoważony rozwój.

Nasze sadzenia

138 153.18 m2 25/05/2021