0 posadzonych przez nas drzew
Powierzchnia lasu: 226.44 m2
Tlen dla 0 osób rocznie
Zwróciliśmy 0 kg papieru