20 posadzonych przez nas drzew
Powierzchnia lasu: 22.2 m2
Tlen dla 13 osób rocznie
Zwróciliśmy 1160 kg papieru

Nasze sadzenia

20 22.2 m2 09/06/2021