GENELA

Powierzchnia lasu
689.31m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
3726kg Pochłanianie CO2/rok
Liczba drzew
621 Liczba drzew
Tlen dla osób rocznie
416.07 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
36018kg Ilość zwróconego papieru

GENELA

Przyłącz się do akcji GeneLAS już dziś!

Zasadzimy 1 drzewo za każde 100 kalendarzy książkowych lub 200 kalendarzy ściennych.

Jesteśmy polskim producentem kalendarzy książkowych i ściennych. Chcemy, aby nasze działania miały pozytywny wpływ na otoczenie. Akcja GeneLAS przyczyni się do odnowy zasobów leśnych w Polsce, a tym samym do poprawy jakości powietrza, stworzenia domu dla wielu gatunków zwierząt, a także przywrócenia naturze drzew wykorzystanych do produkcji papieru.
Weź udział w akcji GeneLAS i rośnij z nami. Razem możemy zrobić więcej!
Liczba drzew
621 Liczba drzew
Powierzchnia lasu
689.31m2 Powierzchnia lasu
Pochłanianie CO2/rok
3726kg Pochłanianie CO2/rok
Tlen dla osób rocznie
416.07 Tlen dla osób rocznie
Ilość zwróconego papieru
36018kg Ilość zwróconego papieru
Dziękujemy

Przyłącz się do akcji GeneLAS już dziś!

Zasadzimy 1 drzewo za każde 100 kalendarzy książkowych lub 200 kalendarzy ściennych.Jesteśmy polskim producentem kalendarzy książkowych i ściennych. Chcemy, aby nasze działania miały pozytywny wpływ na otoczenie. Akcja GeneLAS przyczyni się do odnowy zasobów leśnych w Polsce, a tym samym do poprawy jakości powietrza, stworzenia domu dla wielu gatunków zwierząt, a także przywrócenia naturze drzew wykorzystanych do produkcji papieru. Weź udział w akcji GeneLAS i rośnij z nami. Razem możemy zrobić więcej!

Nasze sadzenia

Sadzenie nr 5
Sadzenie nr 5

Sadzenie nr 5

404x Sadzenie nr 5 448.44m2 lasu
448.44m2 lasu 404 x Sadzenie nr 5
Jesień 2019
404 x Magda 448.44m2 lasu 04/10/2021
Wiosna 2022
Jesień 2019
448.44m2 lasu 04/10/2021
404 x Magda
Wiosna 2022
Sadzenie nr 4
Sadzenie nr 4

Sadzenie nr 4

128x Sadzenie nr 4 142.08m2 lasu
142.08m2 lasu 128 x Sadzenie nr 4
Jesień 2019
128 x Magda 142.08m2 lasu 01/09/2021
Jesień 2021
Jesień 2019
142.08m2 lasu 01/09/2021
128 x Magda
Jesień 2021
Sadzenie 1
Sadzenie 1

Sadzenie 1

10x Sadzenie 1 11.1m2 lasu
11.1m2 lasu 10 x Sadzenie 1
Jesień 2019
10 x Magda 11.1m2 lasu 30/04/2021
Jesień 2021
Jesień 2019
11.1m2 lasu 30/04/2021
10 x Magda
Jesień 2021
Sadzenie 2
Sadzenie 2

Sadzenie 2

51x Sadzenie 2 56.61m2 lasu
56.61m2 lasu 51 x Sadzenie 2
Jesień 2019
51 x Magda 56.61m2 lasu 07/07/2021
Jesień 2021
Jesień 2019
56.61m2 lasu 07/07/2021
51 x Magda
Jesień 2021
Sadzenie 3
Sadzenie 3

Sadzenie 3

28x Sadzenie 3 31.08m2 lasu
31.08m2 lasu 28 x Sadzenie 3
Jesień 2019
28 x Magda 31.08m2 lasu 10/08/2021
Jesień 2021
Jesień 2019
31.08m2 lasu 10/08/2021
28 x Magda
Jesień 2021

Miejsce posadzenia drzew