Data wygenerowania: 23/04/2021
Numer certyfikatu:
CERTYFIKAT
Dziękujemy za posadzenie drzew
0 kg
Pochłanianego
rocznie CO2
0,00
Tlen dla osób rocznie
0,00 m2
Powierzchni
lasu
0 kg
Zwróconego
papieru
Liczba posadzonych
drzew
Certyfikat – Ambasada Ukrainy posadziła łącznie 14594
Nasza społeczność posadziła w sumie: 14594

Stan na dzień wygenerowania certyfikatu.